HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Brněnský dopravní podnik vyslal koncem loňského roku do ulic autobus, který využívá plyn vznikající při čistění odpadních vod. V České republice se jedná o vůbec první případ využití takto získané energie k pohonu hromadné dopravy.

  Brněnský dopravní podnik se tak zapojil do pilotního projektu „BioCNG pro města“, jehož cílem je změnit pohled na odpady a poukázat na možnost jejich dalšího využití v každodenním provozu města. Autobus s bioCNG pohonem můžete potkat na linkách spojující brněnské Chrlice a Modřice s centrem města.

  Pilotní projekt „BioCNG pro města“ je postaven na principech cirkulární ekonomiky a jeho smyslem je poukázat na fakt, že bioodpad a odpadní voda obecně nemusí být vnímány jako bezcenné suroviny, ale naopak můžou velmi prakticky sloužit jako zdroj energie, který po jeho vyčerpání umí posloužit i jako cenná materiálová biosložka, tedy hnojivo v zemědělské půdě. Využití lokálně dostupného zdroje k výrobě pohonných hmot přispěje i k větší energetické soběstačnosti a sníží se závislost na dodávkách paliva z cizích zemí.

  Nápad pro pilotní projekt „BioCNG pro města“ se zrodil v  Institutu cirkulární ekonomiky. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. poskytla pro realizaci pilotního projektu zázemí čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích a umožnila odběr bioplynu vzniklého při zpracování čistírenských kalů.

  Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. vyčlenila pro pilotní testování linkový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn. Česká výzkumná společnost MemBrain s.r.o. pro tento projekt poskytla jednotku na čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu využívající membránovou technologii. Jedná se o české know how a českou technologii.

  Jsme rádi, že i naše společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. se na vlastní realizaci tohoto projektu podílela. Na přelomu září-říjen  loňského roku jsme prováděli připojení BIO CNG stanice na rozvody plynu v areálu ČOV BVaK v Modřicích u Brna. Bylo provedeno napojení na stávající potrubí, za napojením bylo instalováno dmychadlo a propojení nerezovým vlnovcem na technologii BIO CNG v kontejneru. Prováděli jsme též tlakovou zkoušku, výchozí revize a uvedení do provozu.

  Alternativní energetické využití bioplynu má velký potenciál. I v plynárenství je to jedna z cest do budoucna a jak je vidět, nemusí to být zase tak vzdálená budoucnost. Naše společnost sleduje všechny takovéto trendy a snaží se přispět k jejich rozvoji. Čerpáme informace z celého světa a využíváme zahraniční zkušenosti především ze zemí, které jsou v tomto směru dál a to zejména díky našemu partnerství s Emersonem.

  „Pilotní jednotka BU-12 pro výrobu bioCNG je komplexním technologickým zařízením, které ze vstupního bioplynu pomocí membránové separace izoluje biomethan.

  Vzniklý biomethan je následně komprimován na tlak 220 bar a uskladněn v zásobních tlakových lahvích. Odtud se provádí výdej bioCNG pomocí výdejního automatu, který je umístěný na boku jednotky.