HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Jeden z nejznámějších luhačovických pramenů Ottovka je od začátku prosince opět zpřístupněn a slouží veřejnosti. Pramen byl až na výjimky uzavřen od července roku 2015. Důvodem byly výsledky mikrobiologických analýz, které neodpovídaly platné vyhlášce.

  Vzhledem k tomu, že minerální vody se řídí zvláštními předpisy a nařízeními, bylo řešení tohoto problému složitější. Minerální vody se vyznačují tím, že nesmí být nijak chemicky upravovány a jakákoliv úprava nesmí ovlivnit jejich složení.

  Naše společnost HUTIRA – VISION, s.r.o. navrhla  pro řešení tohoto problému dezinfekci minerální vody pomocí UV záření. Dezinfekce UV zářením muselo odpovídat ČSN 75 50 50-3. Řešení bylo podpořeno znaleckým posudkem soudního znalce a schváleno Ministerstvem zdravotnictví.

  Vzhledem k tomu, že minerální voda obsahuje vysoké koncentrace minerálních solí, musí být trubice nízkotlaké UV lampy často kontrolována a čištěna.

  Na základě několika posledních provedených rozborů je v současné době minerální voda mikrobiologicky plně vyhovující.

  Hosté a návštěvníci tak znovu mohou bez omezení využívat oblíbený luhačovický pramen.

  Pramen Ottovka – pítko

  Pramen Ottovka altán

   

  Pramen Ottovka – pramen