HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Specializujeme se především na návrh a výrobu plynárenské regulační techniky, vodárenství, energetiky a biometanu a jsme součástí rodiny společností pod značkou HUTIRA a matkou dceřiných společností.

  Těmto oborům se věnujeme již více než 30 let a nebojíme se ani nových výzev a příležitostí. Na český trh jsme právě my uvedli řadu produktů, které byly k dispozici původně pouze v zahraničí. Sem patří například zemní moduly umožňující podzemní instalaci plynových regulačních zařízení, malé vodoměrné šachty nebo farmářské regulační stanice tlaku plynu. Instalace všech těchto výrobků se nyní v České republice počítají na tisíce. Vyvíjíme ale i vlastní inovativní řešení, příkladem jsou naše unikátní úpravny vody HUTIRA CCW nebo technologie přeměny bioplynu na biometan – HUTIRA green gas.

  Jsme aktivním konzultantem Českého plynárenského svazu, podílíme se na přípravě a tvorbě oborových technických standardů, spolupracujeme se školami na výchově nových odborníků a v našem certifikovaném středisku školíme profesionály z našeho oboru.

  Brožura o značce HUTIRA – k náhledu zde.

  HUTIRA

  Vedení

  Ivo Hutira

  Majitel společnosti

  „Strategickou vizí našich společností je zachovávat a rozvíjet tradici i dobré jméno značky HUTIRA, udržovat a upevňovat pozici na všech úrovních našeho podnikání, být slušnou, hrdou, odpovědnou a kvalitní značkou nejen v očích našich zákazníků, ale i našich zaměstnanců.

  Společenská odpovědnost a úcta k přírodě patří mezi hlavní pilíře našich společností.“

  Radek Kundrata

  Ředitel útvaru obchodu, marketingu a rozvoje

  „I cesta může být cíl.“

  Top management

  Michal Stašek

  Finanční ředitel společnosti

  „Skutečnou chybou je chybu nenapravit.“ —  Konfucius

  JUDr. Dominika Slípek Vašendová

  Právník společnosti

  „Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.“ Neboli „Poctivě žít, nikomu neškodit, každému, co mu patří.“

  Hynek Faktor

  Provozní ředitel

  Robert Sobočík

  Technický ředitel

  Pavel Vitula

  Vedoucí sekce plyn

  „Život je hra a to mě baví…“

  Tomáš Stone

  Ředitel úseku rozvoje a nových technologií

  Monika Zitterbartová

  Ředitelka marketingu

  HUTIRA

  Zjistit více

  1990
  HUTIRA

  Klíčový rok založení značky HUTIRA. Na samém začátku stál pan Ivo Hutira, který zaštiťoval provoz kamenolomu, stavební práce a také vrtání a hloubení studní. Velmi brzy se ale portfolio činností rozrostlo o výstavbu inženýrských sítí, liniových plynovodů, výstavbu a přestavbu plynových kotelen. Obor plynárenství se tak postupně stal jedním z pilířů podnikání.

  2000
  HUTIRA

  Po deseti letech na trhu a významném rozmachu portfolia se ze značky HUTIRA vyčleňuje samostatná společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. Ta se od samého počátku své existence až do dnešních dní řadí mezi významné dodavatele pro obor plynárenství na českém trhu je výhradním zástupcem světového výrobce regulační techniky, společnosti EMERSON,  do níž patří také značky FRANCEL a TARTARINI.

  2012
  HUTIRA

  Rok, kdy jsme otevřeli nové administrativní prostory a přilehlou výrobní halu a rok poté i novou skladovou halu. Původní portfolio zaměřené na dodávky zařízení pro filtraci, redukci a regulaci tlaku plynu a měření spotřeby v přepravních a distribučních plynovodech se synergicky rozšířilo i o dodávky pro vodárenství a energetický průmysl.

  2020
  HUTIRA

  Značka HUTIRA slaví 30 let své existence. Za tu dobu se stala významnou a tradiční značkou pro české plynárenství a vodárenství. Naši pracovníci za sebou mají úspěšné realizace stovek projektů na čtyřech kontinentech, za kterými stojí zejména společnost HUTIRA – BRNO.

  2023
  HUTIRA

  Značka HUTIRA zjednodušuje svou firemní strukturu a vnitřní procesy, a to díky fúzi tří firem, HUTIRA – BRNO s.r.o., ATJ special s.r.o. a HUTIRA – VISION s.r.o., pod novou mateřskou společnost HUTIRA s.r.o. Cílem tohoto kroku je větší efektivita, naplnění principů cirkulární ekonomiky i snaha nabídnout zákazníkům komplexní služby v divizích plynárenství, vodárenství, energetiky či biometanu pod jednou společností.

  Politika společnosti

  Prozkoumat zde

  Volné pozice