HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu
  Automobilový – mobilní sací bagr (MSB) | HUTIRA Průmysl

  Mobilní sací bagr – MSB je ideální k nasazení tam, kde je třeba odvést rychlou a kvalitní práci. Technologie odsávání materiálů jsou vysoce výkonná zařízení odsávající suché i mokré materiály všude, kde je potřeba. Jednoduchá a robustní konstrukce umožňuje výkonně a efektivně odsát vodu, kaly, bláto, prach, piliny, písek, zeminu, štěrk, kamení, beton, zdivo (až do průměru 20 cm a hmotnosti 20 kg. PŘIJEDE, ODSAJE, ODVEZE!

  Automobilový – mobilní sací bagr (MSB)

  Speciální mobilní sací bagr (MSB) | HUTIRA Průmysl

  Speciální mobilní sací bagr (MSB) je sestaven dle specifických požadavků zákazníka a je určen pro specifické účely a využití.

  Speciální mobilní sací bagr (MSB)

  Sací box | HUTIRA Průmysl

  Sací box je zmenšenou verzí Mobilního sacího bagru (MSB). Má výkon 20 – 80 KW a je nutný externí pohon. Je určen k operativnímu nasazení malého rozsahu. Využívá se k zásahům na železničních nebo tramvajových tratích, v komunálním hospodářství, stavebnictví a k údržbě průmyslových, chemických, nebo dřevozpracujících technologií.

  .

  Sací box

  Přídavná zařízení mobilního sacího bagru (MSB) | HUTIRA Průmysl

  V široké škále přídavných zařízení jsou vodní a kalová čerpadla, mycí lišty na vozovky, vrtné korunky IKE, různé druhy fréz na zhotovení rýh pro optické kabely. Pro práce ve stísněných nebo nebezpečných prostorách slouží zařízení MOONER nebo DRON. Jedná se o malé roboty, které manipulují se savicí a zároveň mohou být nosiči různého nářadí.

  Přídavná zařízení mobilního sacího bagru (MSB)