HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu
  Zemní moduly ME 3 | HUTIRA Plyn

  Podzemní regulační zařízení (RZ) typu ME 3 jsou určena pro regulaci tlaku ze STL plynovodních sítí. Vzhledem k malým rozměrům v poměru k dosahovanému výkonu jsou vhodné pro umístění v místech s omezenými zástavbovými prostory. Používají se především jako posilovací regulační zařízení pro NTL, případně i STL sítě, ale lze je použít jako RZ  nebo RS pro jednotlivá odběrní místa.

  Zemní moduly ME 3

  Zemní moduly na míru | HUTIRA Plyn

  Podzemní regulační stanice pro regulaci tlaku STL → STL/NTL. Přímo v našem výrobním závodě máme možnost flexibilně upravovat velikost kontejneru a typové řešení tak, aby bylo možno uspokojit potřeby zákazníka na dodávky požadovaného množství plynu při daných parametrech vstupního a výstupního tlaku.

  Zemní moduly na míru

  Zemní moduly ME 4 a ME 5 | HUTIRA Plyn

  Zemní modul je zařízení určené pro zemní (podpovrchové) uložení regulátorů tlaku plynu.
  Zemní moduly ME 4 a ME 5 jsou určeny především pro plynofikace v městských památkových zónách, ve kterých není možné zasahovat do fasád historických objektů. Uplatňují se také u moderních staveb, kde z estetických důvodů nechceme umístit klasické nadzemní provedení.

  Zemní moduly ME 4 a ME 5