HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu
    Flexi trubky CATS | HUTIRA Plyn

    Trubky CATS-SK jsou určeny pro vnitřní i venkovní rozvody topných plynů o jmenovitém tlaku do 5 bar. Jsou vyrobeny z nerezového vlnovce, jehož konce jsou opatřeny navařenými koncovkami. Hlavní oblast použití je při instalaci měřících a regulačních skříní HUP na domovních přípojkách.

    Flexi trubky CATS