HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu
    S 22 B6/10/25/40/40+ | HUTIRA Plyn

    Sestava ve skříni pro připojení objektu (bytový dům, komerční nebo průmyslový objekt) na STL plynovodní přípojku obsahuje uzavírací armaturu a regulátor tlaku FISHER typ B s průtokem až 50 m3(n)/hod.

    S 22 B6/10/25/40/40+