HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  FRANCEL – legenda mezi plynárenskými značkami

   

  Trochu historie:

  Francouzská společnost Francel byla založena v roce 1936 panem BOURDEAU, který se tehdy specializoval na expanzi páry.
  Téměř o dvacet let později nastal rozhodující moment – společnost Gaz de France žádá společnost Francel o výrobu regulátorů tlaku zemní plyn.
  V roce 1960 Francel vyrábí svůj první regulátor tlaku na zemní plyn a v průběhu dalších let se zaměřuje na segmenty distribuční a domovní regulace.
  Během 90. let se Francel stává součástí skupiny Emerson Process Management.
  V roce 1994 dovezla společnost HUTIRA první kusy regulátorů Francel do ČR. Kvalitní, bezpečné a spolehlivé výrobky Francel si rychle získávají přízeň českých plynárenských odborníků.

  Připomeňme si pár nejoblíbenějších výrobků:

  · Domovní regulátory France řady B – nejoblíbenější domovní regulátory v ČR, regulátory STL/NTL s pevně nastaveným výstupním tlakem 2kPa.

  · Francel Regal 2 VSX a Regal 3 VSX – nejpoužívanější regulátory pro průmyslové aplikace, ale i pro plynárenská zařízení. Regulátory Regal 2 se nejčastěji používaly pro regulaci STL/NTL(STL) s průtoky do 150m3/h (dnes je nahrazen modelem CSB400). Model Regal3 (vyrábí se dodnes) je obdobný regulátor pro větší průtoky, zpravidla do 500m3/h.

  · Francel Bertin – výjimečný regulátor, vhodný zejména pro velmi vysoké průtoky (až stovky tisíc m3/h) při zvýšených nárocích na nízkou hlučnost.

  Samostatnou kapitolou jsou inovativní řešení, která obohatila naše plynárenství: např. Domovní regulátor s integrovaným uzavíracím členem (Francel B) nebo zemní moduly (ME1 až ME4), tj. výrobky HUTIRA s regulátory Francel B a Francel Regal

  V současné době se již značka Francel dál nerozvíjí. Nové výrobky, vyvinuté koncernem Emerson, dodáváme pod značkou Fisher. Od podzimu 2017 budou navíc i stávající výrobky Francel dodávány pouze pod značkou Fisher.

  V oblasti servisu se ale nic nemění, servis regulační techniky Francel včetně dodávek náhradních dílů provádíme dál.

  Trochu vzpomínek na spolupráci:

  Počátky spolupráce s Francelem jsou spjaty s rokem 1993 a ukázaly se pro společnost HUTIRA jako průlomové a historicky neopakovatelné. Byli jsme tehdy přivítáni vedením společnosti Francel v moderním výrobním závodě, kde nás ujišťovali o spolehlivosti a přednostech regulátorů značky FRANCEL. Naše protiargumenty tehdy se týkaly především domovních regulátorů, které jsme chtěli uvést na náš trh, ovšem tyto regulátory měly jiný systém jištění, což nebylo pro náš trh obvyklé. V té době byly u nás instalovány pouze jednostupňové regulátory GMR Skuteč, vlastně monopol. Tehdy si však pan Hutira stanovil značně obtížný cíl: změnit legislativu a tehdejší povědomí čs. plynárenství, přesvědčit vedení českého plynárenství o opravdové kvalitě regulátorů, které fungovaly v sítích v zahraničí bezchybně již řadu let. Bylo to neskutečné množství jednání, odříkání a dřiny, přesvědčování – když to funguje v zahraničí, proč by to nemohlo fungovat také u nás. A konečně nastal průlom – povolení instalace prvních 500 ks domovních regulátorů tzv. na zkoušku, poté následovalo dalších 1000 zkušebních kusů. Dva a půl roku jsme museli doslova bojovat, než jsme začali domovní regulátory skutečně dovážet. Byl to boj i s konkurencí. To značce FRANCEL vděčíme za to, jakou pozici jsme si vydobyli na našem trhu.

  Za zmínku stojí též vysokotlaké regulátory MP a MPS pro kompresní stanice ve Velkých Zlievcích,  Kapušanech a Jabloňově, které byly dodány hned na počátku naší spolupráce a jsou stále funkční a bezproblémové.

  Nemá význam uvádět  jména jednotlivých specialistů, techniků i členů vedení Francel, kteří  nám tehdy byli nápomocni, dovolíme si citovat pouze jméno generálního ředitele pana Michela Fabre Curtat. Vzpomínáme s úctou na všechny milé zaměstnance firmy Francel a perfektní spolupráci s nimi a proto s poděkováním symbolicky připíjíme jim i značce FRANCEL ……. „MERCI ET BONNE SANTÉ“.

  [unitegallery francel]