HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Značka HUTIRA si může připsat další posun ve svých environmentálních cílech. Společně se získáním Zlaté medaile,  za splnění všech kritérií brněnského Memoranda o snižování CO2, kterou HUTIRA – BRNO, s.r.o. obdržela jako první ze všech  nominovaných, přišla další skvělá zpráva. Společnost PKV, u níž si nechala HUTIRA – BRNO, s.r.o. zpracovávat energetický audit svého areálu v Popůvkách u Brna, vyhodnotila na základě získaných dat, že společnost je ve srovnání s obdobně velkými firmami velmi mírný znečišťovatel ovzduší s nízkou uhlíkovou stopou.

  Energetický audit se zaměřil například na posouzení administrativní budovy a skladových hal, respektive na způsoby jejich vytápění, větrání nebo osvětlení. Hodnotilo se rovněž stáří a kvalita podnikové flotily čítající 44 automobilů, přičemž 14 z nich používá jako pohonnou hmotu CNG, případně CNG v kombinaci s benzinem. Díky přijatým opatřením se společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. podařilo snížit uhlíkovou stopu areálu až o 15 %. Společnost PKV navrhla rovněž několik dalších příležitostí pro úsporu energie.

  Energetickým auditem prošel rovněž areál naší společnosti ATJ special, s.r.o. v Ostrovačicích. Zde se nachází pouze jeden objekt, jehož technické vybavení a stav je ve velice dobrém stavu, a vozový park čítající 10 vozidel. Také zde navrhla společnost PKV několik příležitostí ke snížení uhlíkové stopy do budoucna.

  Výsledky energetického auditu jednoznačně potvrdily, že cesta, na kterou jsme ve skupině HUTIRA nastoupili už před lety, je správná a vede ke snižování dopadu naší podnikatelské činnosti na životní prostředí. To dokazuje i pozvání na mezinárodní webinář „The role of business in boosting renwable energy in Central and Eastern Europe“, který se uskutečnil koncem října pod záštitou Komory obnovitelných zdrojů energie a Britského velvyslanectví v Praze.

  Účastníci z řad zástupců podnikatelského sektoru představili způsoby, jak stanovit a implementovat firemní cíle v oblasti ochrany klimatu a využívání obnovitelné energie. Zároveň popsali, jak jim členství v podnikatelských iniciativách zaměřených na ochranu klimatu, jakou je například Go Green, jejímž zakladatelem je Ivo Hutira, pomáhá dosáhnout jejich cílů.