HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Země západní Evropy již delší dobu obnovitelný ekvivalent zemního plynu, takzvaný biometan, vyrábějí. Česko se na větší rozšíření této technologie teprve připravuje. Důležité je teď především vstřícnější nastavení technických a ekonomických podmínek pro výrobce biometanu.  Jedním z prvních projektů tohoto typu je výrobna biometanu v Litomyšli, jejíž generálním dodavatelem je HUTIRA – BRNO, s.r.o. ve spolupráci s HUTIRA green gas, s.r.o.

  Projekt biometanové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl je první výrobnou biometanu v ČR ze zemědělských surovin. Bioplyn, který v Litomyšli vzniká zpracováním kravského hnoje a zemědělských plodin, byl doposud využíván ke kombinované výrobě elektrické energie a tepla (KVET). „Nově však bude ve speciální technologii upraven na kvalitu zemního plynu a vtlačován do plynárenské soustavy – vysokotlakého plynovodu. Biometan bude rovněž možné použít k pohonu vozidel na CNG, díky výstavbě plnící stanice, která je součástí projektu,“ uvedla Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas, s.r.o.

  Podle ředitele Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl Jana Pechance bylo hlavním důvodem vybudování biometanové a CNG stanice snaha o smysluplné využití energie obsažené v bioplynu. „Díky čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu dokážeme využít takřka veškerou energii, která vznikne fermentací na naší zemědělské bioplynové stanici. Technologie úpravy by měla přinést zjednodušení a zlevnění celého procesu využití energie,“ říká Pechanec. 

  Bioplyn proto v budoucnu může výrazně přispět k ozelenění plynárenství a dopravy. Přestože se do roku 2015 v tuzemsku vystavěly stovky bioplynových stanic, vyprodukovaný bioplyn zatím využívaly především k výrobě elektrické energie a tepla. Vyprodukované teplo však ve většině případů nenašlo smysluplné využití a bylo mařeno. Výstavba bioplynových stanic a produkce zelené elektřiny byla v minulosti podporována státními provozními dotacemi. Tato podpora však končí a bude nahrazena investiční a provozní podporou zaměřenou na výrobu biometanu.

  V řadě zemí západní Evropy je biometan dnes již běžnou obchodní komoditou.  Jsou zde nastaveny nejen finanční podpory pro výrobce biometanu, ale zároveň jsou vyřešeny i technické bariéry pro připojení do plynárenské sítě.

  Ve společnost HUTIRA green gas vnímáme produkci biometanu nejen jako cestu k efektivnímu využití lokálně dostupných surovin k výrobě energie, ale i jako příspěvek k energetické soběstačnosti naší země. Česko se postupně na větší rozšíření této technologie připravuje, a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska technického.

  Další biometanové stanice by podle Moniky Zitterbartové v Česku mohly vznikat především v blízkosti měst. „Důvodem je často menší vzdálenost pro připojení do plynárenské soustavy, a také možnost využít biometan jako pohonnou hmotu pro MHD či vozidla pro svoz odpadu. Nové výrobny biometanu by mohly vznikat na základě modernizace existujících bioplynových stanic, či jako zcela nové projekty. S ohledem na události posledních týdnů je nezbytné, abychom energetickou nezávislost začali brát velmi vážně. Biometan je jednou z alternativ k fosilnímu zemnímu plynu, proto bychom nyní měli udělat maximum pro to, abychom využili český potenciál pro produkci biometanu co nejrychleji.“ uzavřela výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas, s.r.o.

  Zdroj foto: Petr Novotný INCIEN