HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Naše společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. získala dotační příspěvek v rámci 2. výzvy programu: ÚSPORY ENERGIE – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020) na pořízení a instalaci fotovoltaického systému v našem podnikatelském areálu. Hlavním cílem projektu je snížení provozních nákladů ve spotřebě energií a zejména zvýšení vlastní energetické soběstačnosti založené na OZE a minimalizace environmentálních dopadů naší činnosti.

    Název projektu: Pořízení a instalace fotovoltaického systému v podnikatelském areálu firmy HUTIRA – BRNO, s.r.o.

    Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0014157