HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu


  Dovolujeme si Vám připomenout, že již XV. ročník tohoto celostátního školení pracovníků oboru plynových zařízení se uskuteční
  ve dnech 18. a 19. března 2014 v Hradci Králové.

  Akci pořádá:
  České sdružení pro technická zařízení (ČSTZ)
  Modřanská 96a
  147 00, Praha 4

  Program byl jako vždy předtím sestaven tak, aby účastníci obdrželi co nejvíce informací, se zaměřením na velmi aktuální témata z oblasti problematiky plynových zařízení:

  – nejnovější informace o stavu předpisů pro oblast odvodů spalin plynových spotřebičů
  – řešení praktických problémů v souvislosti s vydáním změny TPG 704 01
  – praktické zkušenosti a správné postupy při měření spalin, tahu a provádění tzv. 4Pa testu
  – vystoupení advokáta k problematice trestní odpovědnosti při výkonu činnosti projektování, revizích a provozu plynových zařízení, včetně dopadů vyplývajících z požadavků z nového občanského zákoníku
  – praktické zkušenosti ze šetření případů výbuchů plynu a otrav
  – požadavky Technické inspekce ČR na odbornou způsobilost osob provádějících montáž, opravy a revize plynových zařízení

  Program a organizační pokyny jsou uvedeny ZDE.

  Školení se zúčastní zástupci z většiny oblastních inspektorátů práce a regionálních poboček Technické inspekce ČR. V rámci odborného programu i odborně společenského setkání bude dostatečný prostor k diskusi nejen se zástupci orgánu a organizace státního odborného dozoru nad bezpečností práce, ale i s kolegy z celé republiky.

  Školení je ohodnoceno 2 kredity ČKAIT a 5 body v rámci systému certifikace organizací.