HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Rozšiřujeme nabídku malých regulačních zařízení. Nové regulační zařízení RZ60/2/1 najde široké uplatnění  v průmyslových areálech, bytových domech, kotelnách nebo jako posilovací RZ.

    Regulační zařízení  je umístěno ve skříňce S300 ASEX o rozměrech 500x700x250mm. Regulaci zajišťuje regulátor tlaku Tartariny R73. Regulační zařízení je koncipováno jako dvouřadé, se dvěma plnohodnotnými řadami (provozní a záložní řada). Při výpadku regulátoru, jeho opravě nebo jen pravidelné servisní činnosti, čištění filtru apod., nedochází k přerušení dodávky plynu.

     [table id=4 /]