HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Firma HUTIRA – BRNO, s.r.o. v loňském roce realizovala akci „přeložka STL regulační stanice plynu“ v areálu ABB v Brně , ulice Vídeňská. V rámci projektu byla provedena výroba dvou regulačních stanic plynu RS 2550/2/2-416 a RS 200/2/2-416 včetně obchodního měření, pro potřeby firmy ABB. Po přípravě byla firma odpojena od stávající STL RS ze 70. let a byl vybudován nový STL plynovod PE 225, dále instalovány dvě regulační stanice a propoje plynovodů do stávající kotelny a plynovodu pro lakovnu.

    Celá akce se prováděla za provozu, jediná odstávka byla provedena v den přepojení na novou regulační stanici plynu.