HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Ve čtvrtek 15. listopadu byl uveden do provozu Ejpovický tunel, technologicky unikátní a současně i rekordní dílo na české železniční síti. Jedná se o nejdelší železniční tunel na celém území České republiky. Využití tohoto tunelu významně zkrátí cestovní čas na trati mezi Prahou a Plzní, v průměru se jízdní doba vlaků sníží až o 10 minut. Celá stavba je koncipována tak, aby vlaky mohly tunelem projíždět rychlostí až 200 km/hod.

  Těleso Ejpovického tunelu se skládá ze dvou tubusů, jižního o délce 4150 m a severního o délce 4176 m. S jejich ražbou bylo započato v únoru 2015 (jižní tunel) a v září 2016 (severní tunel). Ražbu obou tunelů prováděl tunelový razicí stroj vyrobený německou firmou Herrenknecht, který má průměr řezné hlavy téměř 10 metrů, délku přes 110 m a hmotnost 1800 tun.

  Ejpovický tunel však není výjimečný pouze svojí délkou, ale i využitím dalších moderních technologií, které umožňují nejen maximálně bezpečný provoz, ale také údržbu. Jedním z těchto prvků je tzv. pevná jízdní dráha použitá po celé délce obou tubusů. Ta mimo vynikajících vlastností z hlediska bezpečného uložení kolejnic, udržení geometrické polohy koleje a de facto bezúdržbové konstrukce umožnuje, že přímo do tunelů mohou vjet záchranné složky se svými standardními plně vybavenými vozidly. Tento faktor v případě potřeby významně zrychluje technické nebo záchranné práce.

  A právě tohoto významného bezpečnostního a servisního prvku využil i náš partner firma Průmyslové stavby Skřivánek, s.r.o., která se zúčastnila závěrečné etapy prací na unikátním železničním díle. Firma Skřivánek měla na starosti čistící a úklidové práce po celé délce jižního tubusu. Realizovala je za pouhé 4 pracovní dny pomocí mobilního sacího bagru od naší společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o.

  Mobilní sací bagr představuje unikátní moderní zařízení, které funguje na jednoduchém cyklónovém principu odsávání hmot a materiálů. Firma Průmyslové stavby Skřivánek sací bagr s úspěchem využívá ve stavebnictví k odsávání stavebních sutí z rekonstruovaných budov, štěrků a zeminy ze zasypaných šachet. V oboru průmyslových staveb se bagr uplatní při čištění technologických linek, kolektorů a technologických bazénů od suchých i mokrých materiálů. Z aplikací v zemědělství je třeba uvést údržbu bioplynových stanic, kde se odsává vsázka tvořená zpravidla kejdou, rostlinnými materiály a příměsí kamení či kovových předmětů. V oblasti rybníkářství se sací bagry s úspěchem používají k čištění tzv. „požeráků“.

  Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. je dodavatelem technologií odsávání od roku 2003. Mobilní sací bagry jsou v celé Evropě nepostradatelnými pomocníky v mnoha oborech. Výše uvedený výčet prací, který lze těmito zařízeními provádět, samozřejmě není kompletní. V silničním a vodním hospodářství může mobilní sací bagr čistit šachty, propustky či prostory pod mosty ve zpevněných korytech vodotečí v tzv. „Benešových profilech“. Při opravách rezervoárů pitné vody odsává sanační betonové sutě. V chemických provozech odstraňuje granuláty z katalyzátorů. Při opravách střech rodinných a činžovních domů likviduje staré tašky a zásypy podlah. To vše poté čistě a bezprašně transportuje na určenou skládku. V silách mírně upravených mobilních sacích bagrů je i kompletní úklid komunikací, zatímco speciální provedení jsou pak schopná obsluhovat i podzemní zásobníky odpadů. Zde pracují s komunálním odpadem jak smíšeným, tak separovaným. A to vše efektivně, hygienicky a elegantně bez doteku lidské ruky.

  Více informací o mobilním sacím bagru naleznete ZDE.

  [unitegallery ejpt]