HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Aktualizace normy ISO 9001 a ISO 14001

  Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. se již v těchto dnech připravuje na firemní implementaci změn, které s sebou přinese nové vydání norem ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015, tak aby mohla svědomitě a plnohodnotně plnit kvalitativní a specifické požadavky svých zákazníků.

  Aktualizace norem s sebou mimo jiné přinese:

  Změnu struktury podle Annex SL (společná struktura všech ISO norem systémů managementu).

  • Annex SL je nová společná struktura pro všechny ISO normy systémů managementu, kterou musí dodržovat všechny nové a revidované normy. Dokument navíc stanovuje povinné znění textu některých společných požadavků (například řízení dokumentovaných informací).

  Požadavek na zvažování rizik.

  • Z nové normy formálně mizí preventivní opatření. To ale vůbec neznamená, že by organizace měly rezignovat na aktivní vyhledávání a řešení potenciálních problémů. Naopak. Podle nové normy mají organizace aktivně identifikovat a řešit existující rizika a příležitosti. Jde tedy pouze o posun problematiky na vyšší, systematičtější úroveň.

  Důraz na kontext organizace.

  • Žádná společnost nežije bez ostatních vazeb. Mimo interního prostředí ji silně ovlivňuje i prostředí externí. Nová norma ISO 9001 po společnostech požaduje, aby s tímto prostředím pracovaly a identifikovaly významné faktory, které je ovlivňují. Tím dochází k většímu propojení systémů managementu se strategickým řízením. Součástí tohoto přístupu je také identifikování zainteresovaných stran a jejich potřeb a očekávání.

  Navíc v ISO 14001:2015

  • Další požadavky na aktivní opatření v ochraně životního prostředí, například na udržitelné zdroje a zmírňování změn klimatu.
  • Při zvažování environmentálních aspektů vzniká požadavek na úvahu o intencích životního cyklu.
  • Požadavky na komunikační strategii.