HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  HUTIRA – BRNO se v souladu se svými firemními pilíři zasazuje o co nejširší využívání obnovitelných zdrojů energie. Po podpisu memoranda, kterým se město Brno a zdejší firmy zavázaly ke snižování emisí, podpořila HUTIRA – BRNO jako partner i venkovní výstavu ENERGIE A CIVILIZACE. Ta byla až do 17. října k vidění zdarma ve venkovních prostorách Vlněna Office Parku při ulici Dornych a bylo  možné ji navštívit kdykoliv během dne, ale i večera, protože panely jsou díky solární energii v noci nasvícené.

  Prostřednictvím čtyřiceti témat zobrazuje výstava způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši generaci i ty budoucí.

  Výstava představuje typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny a počátky těžby ropy až po využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci či městům budoucnosti.

  Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie nebo fenomén, jímž je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu.

  Zdroj fotogalerie: www.pripravbrno.cz