HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Studentům Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci jsme dodali zbrusu nové pomůcky pro výuku instalatérství. V rámci podpory vzdělávání jsem škole poskytli plastovou skříň, plynoměr, kulové kohouty a tři regulátory plynu.

    Nové výukové pomůcky jsou umístěny v dílně pro odborný výcvik, kde se studenti pod vedením zkušených pedagogů naučí správně instalovat kohouty, regulátor a plynoměr na předpřipravené ocelové potrubí. V budoucnu se plánuje i dovybavení polyetylenovým potrubím, s nímž si studenti vyzkouší i montáž části plynovodní přípojky k měřicí části.

    Věříme, že tato nová pomůcka pomůže studentům získat cenné praktické dovednosti, které jim budou užitečné v jejich budoucí profesní kariéře.