HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Vážení obchodní partneři,

  rádi bychom Vás touto cestou informovali o situaci a opatřeních, která jsme v souvislosti s aktuální situací kolem COVID-19 přijali v naší společnosti HUTIRA – BRNO. Protože se v zájmu zachování zdraví nás všech snažíme k nastalé situaci přistupovat maximálně zodpovědně, prosíme i Vás, naše dodavatele, odběratele a spolupracovníky o Vaši součinnost.

  Provoz společnosti HUTIRA – BRNO je zachován, jsme vám nadále k dispozici pro vaše požadavky, pouze za upravených podmínek:

  • Obchod i poradenství probíhá v běžném rozsahu, naši pracovníci jsou v pracovní době běžně k zastižení. Velká část pracovníků využívá home office, menší část zajišťuje chod oddělení ze svého pracoviště. Jediným omezením je zrušení osobních schůzek, veškeré konzultace prosím řešte po telefonu nebo online.
  • Sklad funguje. Přijali jsme vhodná opatření k zajištění dostatečných skladových zásob, tak abychom zajistili potřebný materiál s ohledem na případné výpadky subdodavatelů i nadcházející sezónu. Nakládky a vykládky probíhají v omezeném režimu tak, aby byl minimalizován kontakt mezi našimi a partnerskými pracovníky. Pokud je to možné, snažíme se s klienty dohodnout na využití kurýrních služeb. Samozřejmostí je používání ochranných pomůcek (roušek).
  • Výroba funguje. Naši pracovníci jsou dostatečně zásobeni ochrannými pomůckami, zajišťujeme jim v maximální možné míře bezpečné pracovní prostředí tak, aby nebyli ohrožení na zdraví a současně abychom dodrželi naše závazky.
  • Servis funguje. Naši servisní pracovníci jsou k dispozici, máme zajištěno i dostatečné množství náhradních dílů. Servis – repase regulátorů provádíme v našich dílnách. V případě havarijních situací zajišťujeme i výjezdy na místo instalace. Havarijní stavy řešíme! Vypracovali jsme interní pokyny, které našim pracovníkům umožňují odbavit neodkladné situace, které vyžadují odborný zásah. Buďte prosím v těchto případech vstřícní a ohleduplní tak, aby je mohli bezezbytku naplnit. Zrušili jsme ale provádění preventivních kontrol a dalších neurgentních zásahů.

  Celý vývoj pozorně sledujeme a v případě potřeby budeme všechna opatření upravovat tak, aby vždy reflektovala aktuální situaci. Sledujte proto prosím i nadále naše webové stránky.

  Děkujeme za Vaši pomoc a zachování přízně i v tomto náročném období.

  kolektiv HUTIRA – BRNO