HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Vzhledem k dynamickému růstu naší společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. jsme v srpnu letošního roku úspěšně dokončili certifikaci integrovaného systému managementu: management kvality (QMS) v souladu s normou ISO 9001:2009 a systém enviromentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2005.

    Snažíme se o to, aby využití těchto principů nebylo byrokratickou překážkou, ale napomáhalo nám v efektivním řízení, rozvoji a zvýšení transparentnosti procesů, což je pro naše zákazníky záruka, že splňujeme náročné požadavky těchto norem a dodržujeme určitá pravidla při poskytování služeb a řízení společnosti.

    Aktuální certifikáty je možno stáhnout ze složky Certifikáty a ocenění.