HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  1.ročník nové technické plynárenské konference SymGas, pořádané Českým plynárenským svazem, jsme navštívili ve dnech 18.-19. dubna a připojili se tak k více než 150 účastníkům – odborníkům z plynárenství.

  Hlavními tématy konference byla především budoucnost plynárenství, dekarbonizace plynárenství a vodík v distribuční soustavě. Přednášky a prezentace se zaměřovaly na připravenost plynárenské distribuční soustavy na vodík, připravenost zásobníků plynu na vodík, příklady a zkušenosti ze zahraničí a přípravu v ČR na tyto změny.

  Dalšími tématy byly zkušenosti s připojováním biometanových stanic v ČR a přínos biometanu v dekarbonizaci. Část konference se pak zaměřila na legislativní změny a odběrná plynová zařízení, jejich provoz, bezpečnost a servis.


  Diskuse se účastnili odborníci z plynárenství a zástupci plynárenských společností z České republiky i zahraničí jako NET4GAS, Gasnet, s.r.o., Pražská plynárenská distribuce a další.

  Mezi významné hosty konference patřili např. Petr Mervart, zmocněnec ministra pro vodíkové technologie, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo pan Martin Slabý, předseda Českého plynárenského svazu, který konferenci zahajoval.

  K diskusi také přispěl jednatel HUTIRA green gas Radek Kundrata, který nastínil svůj pohled na rozvoj biometanu, jeho možné překážky a výhled biometanu v ČR s ohledem na zkušenosti HUTIRA s realizovanými projekty v oblasti biometanu.

  Z diskusí a prezentací vyplynulo, že plynárenství v ČR bude i v následujících letech významným oborem na cestě k dekarbonizaci průmyslu a dopravy a bude hrát nezastupitelnou roli v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.