HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Klient

  Fatra, a.s.

  Datum realizace

  září 2016

  Obror

  Plyn

  Výzva

  Cílem projektu bylo nahradit původní technicky nevyhovující řešení za nové a zajistit implementaci moderních technologií s akcentem na vysokou spolehlivost a bezpečnost. Nezbytností byla také nutnost zohlednit a naplnit specifické oborové i stavební požadavky klienta.

  Řešení

  Zajistili jsme dodávku regulační stanice plynu sestavené na míru i její uvedení do provozu, aniž by došlo k přerušení dodávek. Samozřejmostí je zajištění následného servisu celého zařízení.

  Přínosy

  • Maximální bezpečnost a spolehlivost zařízení.
  • Prostor pro další navýšení kapacity.
  • Dodržení termínů instalace a její hladký průběh.
  • Aktivní podpora celého procesu kompletní rekonstrukce ze strany HUTIRA – BRNO.
  • Zajištění následných pravidelných revizí společností HUTIRA – BRNO.

  Původní regulační stanice v areálu Fatra

  Společnost Fatra patří mezi významné světové zpracovatele plastů a ve svých výrobních centrech v Napajedlech a Chropyni zaměstnává více než 1300 zaměstnanců. V Chropyni je také správcem průmyslového areálu, který čítá okolo 20 výrobních firem a významnou složku činností zde tvoří i dodávky a distribuce energií. Spolehlivost těchto dodávek pro průmyslový areál a dalších 1 000 bytů na sídlišti Chropyně zajišťuje úsek Fatra energetika.

  Jedním z důležitých předpokladů pro udržení maximální spolehlivosti dodávek energií je regulační stanice plynu. Ta původní z roku 1976 však již přestala být zárukou spolehlivosti. Bylo tedy nutné připravit investiční záměr, který byl postupně přetaven v projekt modernizace celého řešení, na které byly již v průběhu příprav kladeny nadstandardní požadavky, které nebude možné naplnit pomocí běžného typizovaného řešení.

  Požadavky výběrového řízení

  • Zjednodušení celé sestavy – místo původních tří regulačních stanic různých tlakových úrovní měla vzniknout jedna dvouřadá regulační stanice jediné tlakové úrovně s množstvím specificky poptávaných komponentů.
  • Automatické zálohování odběru při výpadku el. energie.
  • Atraktivní řešení – požadavky stavební a estetické.
  • Zjednodušení obsluhy a řízení a možnost jejich propojení s centrálním dispečinkem, který je umístěn v odlišné části areálu Fatra.

  Specifika realizace

  Díky našim zkušenostem jsme dokázali plně pokrýt nadstandardní požadavky zadavatele v souladu s projektovou dokumentací a připravili jsme řešení přesně na klíč. Celý proces kompletní rekonstrukce regulační stanice včetně stavebního objektu trval pouhé čtyři měsíce. Aby nedošlo k přerušení výroby a dalších nasmlouvaných dodávek, zajistili jsme na dobu rekonstrukce provizorní provoz vysokotlakého zařízení a celá realizace tak proběhla bez významnější odstávky.

  Technická specifikace a parametry

  Uvnitř je v souladu s projektovým zadáním umístěna jediná dvouřadá regulační stanice se 100% zálohou, oproti původnímu staršímu řešení došlo ke sjednocení tlakové úrovně. Regulační stanice je plně připravena pro další rozvoj areálu a počítá s rostoucími energetickými nároky, které s sebou tento rozvoj přinese. V současné době ve špičkách provozu dosahuje maximálně 1/2 kapacity jedné řady.

  Regulátory a bezpečnostní uzávěry TARTARINI FL a BM/5, elektrický předehřev AMARC 30kWh, fakturační měření na VTL části.

  Provoz regulační stanice je plně dálkově monitorovaný a částečně i dálkově řízený z centrálního dispečinku. To významně snižuje nutnost osobních obchůzek, a tedy i personální zabezpečení provozu. Pro případ potřeby však byla v rámci rekonstrukce přímo do objektu vestavěna i místnost pro měření a regulaci.

  Dvouřadá jednostupňová regulační stanice

  Vstupní tlak 4 Mpa
  Výstupní tlak 150 kPa
  Maximální průtok 5000 N m³/h

  Dodávka zemního plynu z rekonstruované stanice v roce 2017

  Celkem: 35 500 MWh
  z toho Fatra (kotelna+KGJ) 29 500 MWh
  z toho ostatní odběratelé 6 000 MWh

  Výsledek spolupráce

  Výsledkem společné práce obou firem je zcela ojedinělé řešení jak po stránce technologické, tak stavební. V budově, ve které je regulace umístěna, je instalován výrazný skleněný prvek v podobě rohového okna otevřeného směrem do areálu. Součástí je navíc LED osvětlení, které umožňuje náhled na technologii umístěnou uvnitř nejen ve dne, ale i během noci. Stavba samotná pak na sobě má i několik barevných estetických prvků, které na celou technologii odkazují.

  Celý systém naplnil naše očekávání, vše pracuje, jak má. Společnost HUTIRA – BRNO pravidelně zajištuje i část potřebných revizí vysokotlaké části, a i od servisních pracovníků externích firem, se kterými spolupracujeme, máme na výslednou podobu naší technologie jen pozitivní ohlasy.

  Vít Macháň
  ředitel úseku energetiky Fatra, a.s.