HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    V roce 2021 jsme realizovali výstavbu kancelářské budovy pro společnost Rodenstock v Klatovech, u které jsme využili modulové řešení a zkrátili tak dobu realizace. Modulová sestava je složena ze 30 modulů (10 v každém patře). Jednotlivé moduly byly vyrobeny během zimních měsíců v areálu společnosti HUTIRA- BRNO, s.r.o  v Popůvkách. V jarních měsících začalo navážení jednotlivých modulů na místo a jejich kompletace.

    Stavba administrativní budovy s 16 kancelářemi, 4 velkými jednacími místnostmi a velkoplošnými kancelářemi, serverovnou, úklidovou místností, 7 sociálními zařízeními a 3 kuchyňkami byla předána již v červenci. Zkrácení doby výstavby na místě jsme dosáhli právě díky modulární konstrukci, kdy velká část stavby je předvyrobena ve výrobním závodě, na místě samotném probíhá jen kompletace modulů, napojení na energie a dokončení rozvodů.