HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Společnost HUTIRA – BRNO se v loňském roce zásadním způsobem podílela na projektu modifikace technologie sušení v PZP Dambořice. Zaštítila dočasné zásobování plynem pomocí mobilní regulační stanice, které umožnilo vysoušení adsorpčních kolon u hořáků. Následně také provedla přetěsnění a nové nastavení regulačního ventilu. Po celou dobu realizace se pak na projektu podílela i jako technický dozor investora za technologickou část.

    Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem z oboru plynárenství tak společnost HUTIRA Brno výrazně přispěla k úspěšné modernizaci PZP Dambořice.

    HUTIRA