HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Klient

  město Handlová, Slovensko

  Datum realizace

  2004

  Obor

  Plyn

  Výzva

  Ve městě Handlová na Slovensku bylo třeba provést obnovu centrálního zdroje tepla a nahradit nevyhovující a zastaralé technické řešení novým. První práce byly zahájeny na počátku června a celý projekt bylo nezbytně nutné dokončit se zahájením topné sezóny.

  Řešení

  Při obnově centrálního zdroje tepla města Handlová byl nahrazen původní zdroj tepla celkem třinácti teplovodními kotelnami o výkonech od 240 kW do 10 MW. V těchto kotelnách byly instalovány kotle LOOS a BUDERUS s využitím hořákové techniky DREIZLER.

  Výhody

  • výroba 100% v ČR
  • snadná přeprava na místo určení
  • sestava připravena přímo na míru dle požadavků zadavatele
  • technologie může obsahovat volitelné položky (filtrační, měřící, regulační část i chromatograf)
  • kontejner slouží současně jako přepravní i stavební objekt

  V rekordním čase

  V rámci projektu bylo položeno celkem 16 kilometrů předizolovaného potrubí od společnosti FINTHERM Praha. Mimo dodávky kotlů jsme nainstalovali také 108 odevzdávacích stanic tepla, které dodala společnost SYSTHERM, s.r.o. Objekty konečného spotřebitele pak byly regulovány technikou DANFOS.

  Celý náročný projekt jsme společně s naší dceřinou společností HUTIRA Slovakia zvládli dokončit za pouhých 116 dní, kdy 10. října 2004 jako poslední krok před uvedením po provozu proběhla oficiální kolaudace.