HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  O projektu

  • Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
  • BPS, která aktuálně využívá bioplyn pro kogenerační výrobu elektrické energie
   a tepla (KVET)
  • Projekt řeší úpravu bioplynu – upgrading, na kvalitu zemního plynu, resp. biometanu a jeho vtlačování do vysokotlaké plynárenské distribuční soustavy a využití v plnící stanici CNG
  HUTIRA

  Rozsah dodávky technologie

  • Jednotka předúpravy surového bioplynu
   s kapacitou až 550 Nm3/hod
  • Jednotka upgradingu s membránovou separací pro úpravu bioplynu na biometan
  • Vtláčecí jednotka – měření objemu a kvality biometanu a komprese tlaku pro dodávku
   do VTL sítě o přetlaku 2,3 – 2,5 MPa
  • Odorizační stanice
  • Těžební plynovod – Stavba těžebního plynovodu
  • CNG stanice
  HUTIRA

  Technické parametry technologie v Litomyšli

  • Projekt upgradingu bioplynu navazuje na stávající zařízení BPS, kde je bioplyn využíván ke kogenerační výrobě elektrické energie a tepla
  • Úprava části produkovaného bioplynu na kvalitu zemního plynu (upgrading)
  • Vtláčení biometanu do vysokotlaké plynárenské distribuční soustavy (Gas2Grid)