HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Rádi bychom Vás informovali o zásadní změně normy pro vodovodní přípojky. Dne 1.10.2017 vyjde v platnost změna normy Z1 ČSN 75 5411, do které byly nově zahrnuty vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob (tzv. malé vodoměrné šachty nebo mikrošachty). Dosavadní znění normy, které platilo od roku 2006, se o vodoměrných šachtách bez nutnosti vstupu osob nezmiňovalo, vydání upravené normy je proto dobrou zprávou pro současné i budoucí uživatele těchto šachet.

  Zcela přepracována byla část 8., která se zabývá návrhem vodoměrných šachet. Vodoměrné šachty byly rozděleny na šachty bez nutnosti vstupu osob a šachty pro vstup osob. Byly doplněny konkrétními požadavky na oba typy vodoměrných šachet.

  Vodoměrné šachty určené pro vstup osob musí mít půdorys obdélníku, kruhu nebo oválu. Jejich rozměry se odvíjí od velikosti vodoměrné sestavy, ta závisí na typu a velikosti vodoměru a průměru přípojky.

  Minimální rozměry vodoměrných šachet určených pro vstup osob:

  –          u šachty obdélníkové nebo oválné délka 1200 mm a šířka 900 mm

  –          u šachty kruhové průměr 1100 mm

  –          u všech vodoměrných šachet určených pro vstup osob výška 1500 mm

  Světlost poklopu a vstupního otvoru tohoto typu šachet musí činit nejméně 600mm. Šachty také mají být vybaveny žebříkem podle ČSN EN 14396 nebo stupadly podle ČSN EN 13101. Žebřík ani stupadla nesmí překážet při vstupu do šachty. Sestup do šachty musí být zajištěn výsuvným nebo pevným madlem nebo tříbodovou konstrukcí vybavenou bezpečnostním navijákem a osobními ochrannými prostředky proti pádům z výšky.

  Vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu musí tvořit komplet s armaturami vodoměrné sestavy a potřebnými tvarovkami, zároveň se musí jednat o typové výrobky. Vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu tedy nemohou být sestavovány z různých dílů, jež nejsou součástí jednoho typového výrobku. Je nutné, aby tyto šachty umožňovaly přístup k vodoměru a armaturám, odečet vodoměru, výměnu vodoměru a armatur. Také rozebíratelné spoje potrubí a armatur nacházející se uvnitř šachty musí být přístupné pro případ opravy netěsnosti rozebíratelného spoje. Výrobce vodoměrných šachet bez nutnosti vstupu musí garantovat ochranu vodoměru proti mrazu, neboť vodoměr není chráněn proti mrazu hloubkou uložení.

  Výše uvedené požadavky nové normy na šachty bez nutnosti vstupu samozřejmě splňují i naše malé vodoměrné šachty, zde stručný souhrn základních informací.

  Výhodou vodoměrných šachet bez nutnosti vstupu je jejich přístupnost. Uzavření vody, výměnu a odečet vodoměru je totiž možno provést přímo z povrchu. Nejprodávanějším typem malé vodoměrné šachty je typ Modulo, který je vhodný pro připojení rodinných domů na vodovodní řad. Dále dodáváme šachty Compozit, které jsou určeny pro montáž většího vodoměru a jsou proto vhodné pro menší komerční a průmyslové objekty i větší bytové domy.

  U obou typů mikrošachet Modulo i Compozit samozřejmě platí garance odolnosti proti mrazu, proto šachty není třeba dodatečně zateplovat. Při instalaci šachet je nutný pouze minimální výkop. Manipulaci s oběma druhy šachet zvládne jedna osoba, čímž dochází k úspoře nákladů spojených s instalací.

  Více o vodoměrných šachtách bez nutnosti vstupu:

  MODULO

  COMPOZIT

  [unitegallery CSN]