HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  WASUC – Nová generace vozidel pro svoz komunálního odpadu

   

  Naše společnost je po celou dobu své existence poslem moderní doby dodávkami chytrých řešení. Ať již v roce 1994 dodávkami zemních modulů pro regulátory tlaku plynu, aby nedocházelo k poškozování památkově chráněných budov, později pak dodávkami malých vodoměrných šachet, při jejichž instalaci u rodinných domků jsou omezeny výkopové práce na minimum, zjednodušena montáž i následná obsluha vodoměrů. Dodáváme úpravny vody HUTIRA CCW (Crystal Clear Water) – unikátní řešení úpravy jakékoliv vody na pitnou. Jsme pionýry v nasazení mobilních sacích bagrů šetřících čas, peníze a životní prostředí tím, že odpady všeho druhu prostě nasají.

  Synonymem dnešních dnů se v našich městech stává projekt SMART CITY. Využití a aplikace moderních technologií nám přináší možnost strategicky řídit naše města tak, aby zpříjemnily svým obyvatelům život např. zefektivním dopravy, logistiky, bezpečnosti a potřebných služeb.

  Jedním z našich přínosů do projektu SMART CITY je nasazení světově unikátních mobilních sacích bagrů v provedení WASUC ( WAste SUCtion), jako článku odpadové logistiky měst. Na základě elektronického přenosu informací o stavu naplněnosti podzemních sběrných kontejnerů odpadu přijede stroj ke konkrétnímu kontejneru, odsaje jeho obsah a odjede. Ať již naplněný k třídící lince, nebo na standardní svozovou trasu, nebo k dalšímu „hlásícímu se“ podzemnímu kontejneru.

  Novinkou naší nabídky se stal  WASUC (orig: Müllsauger) – světově unikátní odsavač komunálních odpadů z podzemních zásobníků – produkovaný jediným výrobcem. Principiálně se jedná o mobilní sací bagr se sacím výkonem 30 000 m3 nasátého vzduchu za hodinu a podtlakem 17 000 Pa. Od svých „normálních příbuzných“ (se savicí o průměru 250mm,uloženou v zadní části nástavby) se na první pohled odlišuje savicí o průměru 400 mm uloženou v manipulačním, teleskopickém rameni. To je spojeno s nástavbou v její střešní části, v přepravní poloze podélně. Díky tomuto řešení  může dosáhnout do vzdálenosti až 7m od osy vozu do stran v rozsahu 270 stupňů. Standardně je v nástavbě vybaven lineárním stlačováním, což mu umožňuje, podle zvoleného typu podvozku, transportovat odpady o celkovém objemu od 10 do 25 m3.   Není rozhodující, zda jde o směsný, či separovaný odpad.   

  Prakticky to znamená, že vozidlo, jak je obvyklé, pojíždí ulicí. Zastaví u sběrného zásobníku, pomocí teleskopického ramene do něj i přes kolmo stojící  řadu zaparkovaných vozidel zavede savici o průměru 400 mm a odsaje jeho obsah včetně tekutých složek. Nasátý odpad se postupně ukládá a je lineárně stlačován v zásobníku WASUCu. Po naplnění vlastního zásobníku WASUC ojíždí na určené místo vyložit. 

  Tím ale jeho možnosti nejsou zdaleka vyčerpány. Ve své standardní podobě je schopen za pomoci individuálních aplikátorů provádět úklid chodníků, silnic, veřejných prostor po kulturních akcích, podílet se na likvidaci černých skládek a jiné.

  Závěrem  lze říci , že mobilní sací bagry mají pro  města  přínosy technologické – standardní typ sacího bagru DINO 3 vytvoří  rozměrově a tvarově přesný otvor pro zabudování podzemního zásobníku. Přínosy logistické – WASUC bezprašně a bez šířícího se zápachu vyprázdní podzemní zásobník odpadu a v uzavřené nástavbě odpad odváží k dalšímu zpracování. Přínosy ekologické – dojde – li v místě odsávání k vysypání odpadu, nebo je – li další odpad v okolí podzemního zásobníku – přímo jej odsaje. Protože jde o univerzální stroj, poslouží i dalším potřebám komunálního hospodářství.

                   Vybraná technická data mobilních odsavačů komunálních odpadů WASUC

  [table id=35 /]

  Podvozek dle přání zákazníka
  Pohon nástavby motorem nosného vozidla
  Dálkové ovládání nástavby – posádka 1 – 2 osoby
  Hydraulický lineární lis (komprese v poměru 1:2-1:5 v závislosti na materiálu)
  Hydraulické otevírání zadních vrat nástavby – s pomocí lisu slouží k vysunutí nasátého materiálu
  Základna nástavby z nerezového plechu s integrovaným drenážním systémem
  Samočinný integrovaný jemný filtrační systém zaručující bezprašný provoz
  Výkonný systém tlumení hluku
  Konstrukce stroje je v souladu se směrnicí EU 98/37/ EC s označením CE a TÜV