HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Odborné uvedení regulátoru do provozu je základem pro jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Profesionálním uvedením regulátoru do provozu předejdete komplikacím a dodatečným nákladům při zprovozňování a provádění zkoušek plynových spotřebičů, které vznikají neodbornými zásahy. Zajistěte si proto včasné a odborné uvedení regulátoru do provozu našimi odborníky, s tím spojenou záruku na servisní úkony i regulátor a možnost pravidelné servisní podpory. Naši servisní technici jsou průběžně zaškolování a disponují osvědčením Technické inspekce České republiky (TIČR). Uvedení regulátoru do provozu provádíme na celém území ČR.

  Služba uvedení regulátoru do provozu je běžně zpoplatněná. Nově zavádíme možnost uvedení regulátoru do provozu ZDARMA. Při této službě platí zákazník pouze za jízdné a dobu strávenou na cestě. Bezplatné uvedení regulátoru do provozu je podmíněno pouze objednávkou úkonu nejméně 5 dní předem a kompletním vyplněním Formuláře uvedení do provozu zdarma. Vyplněním tohoto formuláře nám pomůžete ještě zkvalitnit práci naší i našich obchodních partnerů a  projektantů.

  Cena uvedení regulátoru do provozu:

  *Uvedení regulátoru do provozu ZDARMA platí pro regulátory: R25, R/70, CSB 400, CSB 600, CSB 700, B/240, A/100, A/140, REGAL 3, MN/MBN.

  Formulář Uvedení regulátoru do provozu ZDARMA je možné

  • vyplnit v klasické papírové podobě a přiložit (naskenovat) k objednávce – ZDE
  • vyplnit elektronicky ZDE , do objednávky pak uveďte „vyplněno elektronicky“