HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Nedostatek pitné vody vnímáme jako akutní problém. Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody je jedním z úkolů vodního hospodářství, na který se soustředila i naše společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. a HUTIRA VISION, s.r.o.

  Pitná voda se získává zpravidla úpravou surové vody z vodního zdroje v úpravně vody. Proces úpravy surové vody na pitnou je pravidelně monitorován s cílem zajistit, aby pitná voda splňovala hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené legislativou státu. Upravená pitná voda se zpravidla rozvádí vodovodem ke spotřebitelům.

  A právě toto byl i problém obce Rajnochovice, turisticky vysoce atraktivní obce Hostýnských vrchů. Pro zabezpečení dostatku pitné vody pro obyvatele se obec rozhodla řešit tento problém čerpáním podzemní vody z vrtu, následnou technologií úpravy vody a napojením úpravny vody na vodovodní řád, čímž bude zajištěno posílení současných zdrojů vody.

  Pro realizaci tohoto projektu byla vybrána naše společnost a jsme hrdi na to, že jsme koncem loňského roku mohli toto dílo předat. Posilovací úpravna vody pracuje v automatickém režimu a odstavuje se z provozu v elektrickém rozvaděči umístěném v kontejneru úpravny vody.

  Úpravna vody z vrtu pro obecní vodovod v obci Rajnochovice byla zkonstruována tak, aby její exteriér co nejméně narušoval okolí. Toho jsme dosáhli použitím přírodních materiálů, dřevěných desek, které kompletně zakrývají kontejnerovou úpravnu vody.

  Pro realizaci úpravny vody využila obec Rajnochovice dotaci, kterou můžete využít i Vy.

  Dotační výzva č. 2/2018 je vyhlašována v rámci Národního programu Životní prostředí, žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 4. května 2018 do 18. prosince 2020, nebo do vyčerpání alokace. Ze svého rozpočtu na dotace vyčlenil 600 milionů korun.

  O dotace se mohou hlásit obce a města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, ale také obchodní společnosti s většinovým podílem obcí, měst nebo jiných veřejnoprávních subjektů (provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu). Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní, tzn., že žádosti budou posuzovány a schvalovány průběžně.

  Zdroj: SFŽP ČR, www.sfzp.cz, tiskové zprávy

  Více informací o technologii úpravy vody HUTIRA CCW naleznete ZDE.

  [unitegallery duben22019]