HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Firma HB se každoročně účastní se svým teamem Firedraks na mezinárodním turnaji „ o Pohár starostu Ružinova“ v Bratislavě. Stejně jako loni se umístili Firedraks na „ bedně“ a tentokrát si z Bratislavy odvezli II. místo. Sportovním garantem a hrajícím kapitánem mužstva je hokejová legenda Milan Nový, který ve společnosti mimo jiné zastává pozici obchodního manažera. Společnost HB prostřednictvím svého jednatele Ivo Hutiry(člen správní rady nadace) podporuje nadaci Milana Nového Caps 66, jejímž  účelem je podpora sportovců a dalších osob, včetně dětí, kteří se ze zdravotních i jiných důvodů ocitli v těžkých a bez cizí pomoci neřešitelných situacích. Činnost nadace zahrnuje zejména poskytování jednorázových finančních podpor, nákup zdravotnického materiálu a vybavení, organizování léčebných, rehabilitačních a rekvalifikačních pobytů, vzájemných setkání, a to vše ve formě systematického dlouhodobého programu. Činnost nadace dále zahrnuje v souladu s účelem nadace zajišťování odborných školení, udělování stipendií pro děti zvlášť těžce postižených sportovců a spolupráci s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a nevládními iniciativami.