HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Naše systémové začátky se pojí s blížícím se vstupem do třetího tisíciletí. V roce 2000, ještě jako malá firma se 17 zaměstnanci, jsme začali uvažovat o zavedení systému řízení jakosti. Jako konzultační a poradenskou firmu jsme si záměrně vybrali Strojírenský a zkušební ústav v Brně, kde již ISO systém řádně fungoval.

  I přesto, že naše firma velmi dobře prosperovala a měla určitý řád, zatoužili jsme zvýšit firemní image a předběhnout konkurenci. A protože je od prvopočátku krédem společnosti dělat lidi vzájemně šťastnými, a s nadšením a s radostí uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků, započali jsme jednotlivé procesy přenášet do směrnic. Začátky však nebyly zdaleka tak jednoduché a 1. představitel vedení pro jakost – Ing. Jan Lang, který byl touto agendou pověřený, to neměl lehké. Zaměstnanci podrobné sepisování kroků svých činností chápali jako zbytečnou byrokracii a zdržování od práce. Přesto novým pravidlům podlehli, záměr systému řízení pochopili a zvládli první prověrku, která se uskutečnila koncem dubna 2001. Hned poté jsme 12. června absolvovali předcertifikační audit.

  Po dalších následných precizních konzultacích, školení pracovníků, výcviku interních auditorů a doladění žádoucího stavu ke splnění aktuálních požadavků, se v létě 2003 společnost podrobila certifikačnímu auditu, a my získali náš 1. certifikát ISO. Od té doby následovaly, pod vedením nového představitele vedení Renatou J. Hutirovou, pravidelné interní, dozorové a recertifikační audity, jejichž výsledky byly vždy pozitivní. A protože je náš systém řízení kvality opravdu používán k řízení a zlepšování všech procesů celé naší společnosti, popoháněla naši mysl i podpora kvality životního prostředí na naší planetě Zemi. 10 let po udělení 1. certifikátu se firma rozhodla rozšířit systém managementu řízení a v srpnu 2013 se mohla pochlubit i úspěšnou certifikací v souladu s environmentálními požadavky. Oba certifikáty (QMS a EMS) nyní již úspěšně obhajujeme celých 6 let.

  Společnost s funkčně zavedeným systémem řízení dokáže lépe definovat a plnit očekávání zákazníků, být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Můžeme růst, rozšiřovat své aktivity a přibírat nové zaměstnance. Systém usnadňuje zácvik i adaptaci zaměstnanců. Splňuje požadavky zadavatelů výběrových řízení, kterým na certifikaci uchazečů záleží.

  Společnost nadále vyvíjí snahu o neustálé zlepšování obou systémů, jejich dopadu na společnost a zainteresované strany. Obrovskou měrou přispíváme k boji proti klimatu a usilujeme, aby i ostatní vnímali společenskou odpovědnost dostatečně vážně.

   

  Více informací o certifikátech naleznete ZDE.

   

  S pokorou a s úctou k přírodě!

  Manažer kvality – Renata Joan Hutirová