HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Na základě vysoké poptávky víme, že klasická verze mobilního sacího bagru je našim zákazníkům velmi dobře známá, proto touto formou chceme poukázat na naši relativní novinku, kterou je WASUC (WAste SUCtion) – odsavač komunálních odpadů z podzemních zásobníků.

  Principiálně se jedná o mobilní sací bagr se sacím výkonem od 18 000 do 42 000 m3 nasátého vzduchu za hodinu. Od svých „normálních příbuzných“ (se savicí průměru 250mm, uloženou v zadní části nástavby) se na první pohled odlišuje savicí o průměru 400 – 500 mm uloženou v manipulačním, teleskopickém rameni. To je spojeno s nástavbou v její střešní části, v přepravní poloze podélně. Díky tomuto řešení může dosáhnout na vzdálenost až 7 m od osy vozu do stran. Standardně je v nástavbě vybaven lineárním stlačováním, což mu umožňuje, podle zvoleného typu podvozku, transportovat odpady o celkovém objemu od 16 do 25 m3.   Není rozhodující, zda jde o směsný, či separovaný odpad. 

  Speciální vozidlo MAN k odsávání komunálních odpadů z podzemních zásobníků

  Prakticky to znamená, že vozidlo, jak je obvyklé, pojíždí ulicí. Zastaví u zásobníku, pomocí teleskopického ramene do něj i přes kolmo stojící řadu zaparkovaných vozidel zavede 500 mm savici do nitra zásobníku jednoduché, levné konstrukce a odsaje jeho obsah, včetně tekutých složek. Nasátý odpad se postupně ukládá a je lineárně stlačován v zásobníku WASUCu. V případě potřeby za využití vodního hospodářství odsavače komunálních odpadů (příplatková výbava) je možné zásobník vypláchnout a opět odsát. Po naplnění vlastního zásobníku WASUC ojíždí na určené místo vyložit. 

  Tím ale jeho možnosti nejsou zdaleka vyčerpány. Ve své standardní podobě je schopen za pomoci individuálních aplikátorů provádět úklid chodníků, silnic, veřejných prostor po kulturních akcích, podílet se na likvidaci černých skládek a jiné.

  Trendem posledních let v oblasti logistiky odpadu ve významných aglomeracích je přesunutí sběrných nádob pod zem. Dalším krokem je k jeho přepravě využít podzemní pneumatické dopravy. V příměru se dá hovořit o jakési potrubní poště pro odpad, která na povrchu, kde je místa čím dál tím méně, nehledě na hygienické a estetické požadavky moderní doby zabírá minimum místa. Sběrná místa jsou na vhodných místech ulic ve formě asi dvojnásobně velkých odpadkových košů, než jsme běžně zvyklí. Jsou spojeny s potrubím o průměru okolo 40 cm, které končí ve sběrné budově regionálního centra, kam se jednotlivé větve potrubí sbíhají. Zde se potrubní výhybkou spojují s příslušným kontejnerem, podle druhu odpadu. Naplněný  kontejner je po naplnění naložen na nákladní vozidlo, které odpad transportuje do místa zpracování. 

  Závěrem lze říci, že mobilní sací bagry mají pro města přínosy technologické – standardní typ DINO 3 vytvoří rozměrově a tvarově přesný otvor pro zabudování podzemního zásobníku. Přínosy logistické – WASUC bezprašně a bez šířícího se zápachu vyprázdní podzemní zásobník odpadu a v uzavřené nástavbě odpad odváží k dalšímu zpracování. Přínosy ekologické – dojde-li v místě odsávání k vysypání odpadu, nebo je-li další odpad v okolí podzemního zásobníku – přímo jej odsaje. Protože jde o univerzální stroj, poslouží i dalším potřebám komunálního hospodářství.

  Vyprázdnění domovního zásobníku odpadu ve sklepních prostorách, Švédsko, Stockholm

  Zkušenosti z provozu strojů obchodního jména WASUC v Německu, Francii, Dánsku, Norsku a Švédsku vypovídají naprosto jasně o správnosti tohoto řešení. Uplatní se všude tam, kde z jakýchkoliv důvodů není vybudována infrastruktura pro podzemní pneumatickou dopravu odpadu. Pak zůstávají řešením podzemní zásobníky odpadu ať již ve formě různých nádob, nebo speciálně vybudovaných bunkrů – centrálních zásobníků, např. při výstavbě developerských projektů. Tím vznikají i nové požadavky na svozová vozidla určená k obsluze podzemních zásobníků odpadů.