HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Dne 15.3.2013 jsme se zúčastnili s naším Sacím Bagrem MTS  3. ročníku akce „Srázek bagráků“ v prostoru mezi Tetčicemi a Rosicemi. Tato akce původně vznikla jako komorní setkání účastníků diskusního fóra webu www.bagry.cz, kde si „in natura“ vyměňují zkušenosti z provozu bagrů a nakladačů, ve kterých tráví svůj pracovní čas. Zdánlivě vzdálená tematika setkání strojníků, nebo chcete-li bagráků, uživatelů a prodejců standardních stavebních strojů nám přinesla vstup do sezóny 2013 a zájem odborné veřejnosti. Navíc na akci, která evidentně narůstá na významu a naplňuje trend regionálních, cílených prezentací, atakujících svět drahých, velkých a pompézních veletrhů. Akce se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí cca 35 vystavovatelů a 150 – 200 návštěvníků z řad odborníků i místních. Sací Bagr MTS sklidil pozitivní ohlas, protože pro mnohé šlo o neznámou technologii a díky dynamickým ukázkám si dokázali udělat představu co Sací Bagr MTS dokáže a jaký může být jeho potenciál.

    Více informací o možnostech sacího bagru naleznete zde: http://www.hutira.cz/odsavani-materialu-saci-bagr-mts.html