HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Víme, komu pomáháme, pomůžete také?

   

  Kluci Luskačovi

   

   

   

   

   

   

   

  Dvojčata Patrik a Robert – narodili se předčasně ve 27. týdnu těhotenství, oba trpí dětskou mozkovou obrnou a potřebují pomoc.

  Narodili se 20.2.2005 – Patrik vážil 930 g a měřil 34 cm a Robík měl 1160 g a měřil 39 cm. Kvůli krvácení do nezralého mozku během porodu a těsně po něm došlo k jeho nenávratnému poškození.  Domů z nemocnice odcházela maminka s oběma chlapečky, jejichž diagnóza zněla – dětská mozková obrna (DMO) a prognózy nebyly nejlepší.

  Od té doby uplynulo víc jak 11 let, chlapci prodělali mnoho operací, cvičení, terapií a rehabilitačních pobytů. Stále však existují další možnosti, které mohou stav obou chlapců zlepšit. Bohužel vše stojí velké peníze. A proto sledujeme jejich vývoj a snažíme se pomáhat i my. Pomoci jim můžete i Vy, a to jakoukoli částkou.

  Více se o chlapcích a celé rodině dozvíte na internetových stránkách www.kluciluskacovi.cz.

  Kontakt:
  kluciluskacovi@seznam.cz
  tel: + 420 775 210 547
  Bankovní spojení: 1452907011/3030 Airbank Brno
  IBAN: CZ44 3030 0000 0014 5290 7011
  BIC (SWIFT): AIRACZPP

  Nadace Milana Nového CAPS 66 – pomáháme také

   

   

   

  Účelem nadace je podpora sportovců a dalších osob, včetně dětí, kteří se ze zdravotních i jiných důvodů ocitli v těžkých a bez cizí pomoci neřešitelných situacích. Činnost nadace zahrnuje zejména poskytování jednorázových finančních podpor, nákup zdravotnického materiálu a vybavení, organizování léčebných, rehabilitačních a rekvalifikačních pobytů, vzájemných setkání, a to vše ve formě systematického dlouhodobého programu. Činnost nadace dále zahrnuje v souladu s účelem nadace zajišťování odborných školení, udělování stipendií pro děti zvlášť těžce postižených sportovců a spolupráci s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a nevládními iniciativami.

  SOS dětské vesničky, z.s. – i my přispíváme

   

  Cílem SOS dětských vesniček je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny.
  SOS dětské vesničky usilují o to, aby každé dítě mělo pečujícího rodiče nebo náhradní pečující osobu, jež ho povede a bude podporovat v jeho vývoji. Snaží se také o to, aby mohli sourozenci zůstat pohromadě.

  PROJEKT ŠANCE – i do tohoto projektu jsme se zapojili

   

   

   

  „Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat“.
  Toto je motto, okolo kterého se veškerá činnost sdružení točí, a to už od roku 1995, kdy László Sümegh vzal igelitku a šel na ulici klukům a holkám vyrůstajícím bez rodičů pomáhat.
  Jeho klienti se tak dostávají z nelehké životní situace do Domu šance, pracovních a terapeutických dílen a učí se věcem, které jim pomáhají znovu nastartovat jejich život. Učí se pracovní morálce, zodpovědnosti, hledání nového domova ale i nového zaměstnání.
  Podpořte i Vy Projekt Šance a ukažte dětem i mladým lidem, že jejich osud nemusí být zpečetěn a že mají opravdu i druhou ŠANCI!

  Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou – také pomáháme a je na Vás, zda se též připojíte

   

   

   

  Motto: „Nemysli jen na sebe“
  Cílů a účelu činnosti je dosahováno prostřednictvím realizace projektu „Nemysli jen na sebe“, projektu „Zdravé zuby“, projektu „Zřízení, vedení centrální půjčovny pomůcek“.

  K hlavním činnostem nadace patří:

  –    pomoc dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů..)
  –    zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry
  –    zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR
  –    organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, na integraci postižených do běžného života
  –    nakladatelská a vydavatelská činnost

  Bližší informace na: www.duhatu.cz, www.originalmonalisa.cz

  účet KB TRUTNOV
  č. účtu: 27239601/0100
  v.s. 9999 projekt „Nemysli jen na sebe“
  k.s. 0379