HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Přesto, že jsme společnost, která se svým zaměřením zabývá především průmyslem, nejsme lhostejní vůči přírodě a snažíme se jít cestou nejmenšího zatížení přírody a maximálního využití jejich dostupných, obnovitelných zdrojů.

    Naše moderní prostory v Popůvkách nebyly navrženy jen s ohledem na nadčasový design, ale byly koncipovány i tak, aby byly energeticky co nejvíce soběstačné. Od prvopočátku provozu areálu v Popůvkách využíváme pro vytápění a chlazení objektů tepelné čerpadlo systému voda – voda, které nám snižuje náklady na vytápění a chlazení objektů až o 45%. Důraz klademe i na hospodaření s vodou. Ve spolupráci s naší partnerskou společností ASIO jsme zbudovali průmyslovou čistírnu odpadních vod. Součástí vodního hospodářství je i hlubinný vrt, kde díky technologii HUTIRA CCW tuto vodu upravujeme a následně využíváme pro veškeré potřeby areálu. Energetikou náročnost provozu areálu snižujeme i využíváním solární energie. V uplynulých dvou letech jsme pořídili také fotovoltaické články na střechu administrativní budovy o výkonu 37 kVp. Takto ekologicky vyrobenou energii ze slunce akumulujeme do baterií a využíváme pro potřeby provozu celého komplexu. Pečlivě udržovaná a stále se rozšiřující plocha zeleně v rámci areálu je součástí koncepce vytváření příjemného prostředí pro naše zaměstnance a hosty, kteří k nám zavítají. Jezírko pod moravským Matterhornem a březový hájek s posezením je příjemnou možností relaxace především v letních dnech. Nebráníme se inovacím a dlouhodobě se pokoušíme hledat nové technologie, které nám pomohou se chovat ohleduplněji vůči naší planetě.