HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Standardně jsou vyráběny jako jednořadé RS s regulátory tlaku Regal3 VSX2. Kontejner je opatřen ocelovým uzamykatelným víkem a dvěma odvětrávacími šachtami, které splňují požadavky na instalaci dle TPG 605 02.

  Díky kompletaci kompozicových kontejnerů přímo v našem výrobním závodě máme možnost flexibilně upravovat velikost kontejneru a typové řešení tak, aby bylo možno uspokojit potřeby zákazníka na dodávky požadovaného množství plynu při daných parametrech vstupního a výstupního tlaku. Jedná se o úpravy dimenze vstupního a výstupního potrubí, dále o možná provedení „regulátor-monitor“ či provedení „bezpečnostní rychlouzávěr zvlášť a regulátor“.Do tohoto typu regulačního zařízení je možno umístit i jiné typyregulátorů, např.  CSB, nebo VTL RESO s bezpečnostním rychlouzávěrem BM5 s regulátory 627M a 627.

  Příklady:

  Klasický zemní modul ME3 s regulátorem Regal3 VSX2
  Dimenze: vstup DN50, výstup DN80
  Vstupní  tlak:  od 100 do 400 kPa
  Výstupní tlak: 2,1 kPa
  Průtok: Qmax=400 m3/h

  Prodloužený zemní modul ME3 s regulátorem Regal3 VSX2
  Dimenze: vstup DN80, výstup DN80
  Vstupní  tlak: od 50 do 400 kPa
  Výstupní tlak: 2,1 kPa
  Průtok:Qmax při 50 kPa = 250 m3/h

  Uvedená řešení nesou nesporné výhody díky svým kompaktním rozměrům a podzemnímu umístění jak v historických centrech měst a všude tam, kde jsou zvýšené nároky na estetiku, tak i v místech s omezenými zástavbovými prostorami.

  Detailní technickou specifikaci naleznete ZDE a ZDE.