HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Najít šikovné pracovníky, kteří jsou manuálně zruční a kvalitně ovládají své řemeslo, je dnes velmi těžké.  Dlouhodobě se  proto věnujeme podpoře oboru plynárenství a v tom smyslu také pracujeme se školami, kterým nabízíme  pro své studenty možnost seznámit se s praktickou  částí studia v reálném prostředí fungující firmy.

  V prosinci loňského roku se zúčastnilo 25 studentů + 3 vyučující Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy odborné exkurze ve firmě HUTIRA – BRNO, s.r.o. v Popůvkách. Účastnící této exkurze se dozvěděli něco o historii společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o., prohlédli si sídlo společnosti včetně dílen, zkušebny a skladů a ve školící místnosti měli možnost seznámit se s regulační technikou nainstalovanou ve funkčních regulačních řadách. Na základě této exkurze bylo dohodnuto, že pro užší počet studentů by bylo vhodné 1 až 2x ročně uspořádat školení a seznámit je blíže s regulační technikou v praxi,  prezentovat jim nejčastěji používané regulátory a naučit je, jak regulátory instalovat, nastavit je, kontrolovat ……

  První školení proběhlo ve firmě HUTIRA – BRNO, s.r.o. již počátkem ledna letošního roku a absolvovalo ho 7 studentů oboru provoz plynových zařízení a 5 studentů oboru instalatér/topenář. Ve školící místnosti byly studentům představeny nejvíce používané regulátory, byli seznámeni s jejich nastavením, které si poté mohli na zkušební stolici též sami prakticky vyzkoušet. Ve stejném duchu se uskutečnilo koncem ledna další školení, které absolvovalo 9 studentů.

  Již dlouhodobě zajišťujeme podporu výuky na základě individuálních jednání a potřeb. Poskytujeme prospekty, postery s ukázkami regulátorů v řezu, vzorky regulátorů,  skříně s již nainstalovanou regulační technikou a další regulační prvky pro praktickou ukázku.

  Pro ještě širší podporu vzdělávání v oboru plynárenství připravujeme „ VÝZVU ŠKOLÁM A ODBORNÝM UČILIŠTÍM“ , v níž nabídneme spolupráci při výuce – přednášky, prezentace, exkurze, školení, dle dohody poskytneme též vzorky regulační techniky.

  Případný zájem o tuto nabídku můžete již nyní zasílat na:  marketing@hutira.cz

  [unitegallery studenti]