HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Mobilní sací bagry minimalizují požadavky na potřebný pracovní prostor při úpravách, rekonstrukcích a opravách inženýrských sítí. Transportem odsátého materiálu odstraňují potíže s výkopkem a pracují bezprašně.

  To platí i pro mobilní sací bagry MTS při opravách síťových vedení uložených v zemi, nebo při zřizování nových přípojek. Sací bagr MTS to provádí jednoduchým a elegantním postupem – technologií „Klíčové dírky“ , nebo, chcete – li, „mikrovýkopovou technologií“ . Tento název přesně vystihuje svou podstatu a je plně funkční jen v symbióze s mobilním sacím bagrem MTS. Jde vlastně o velmi specifické provedení, kdy jsou na podvozku umístěna 3 zařízení: sací bagr MTS o výkonu 10 000 m3 nasátého vzduchu za hodinu, dostačující k odsátí zásypu, manipulační zařízení, obsluhující savici sacího bagru i manipulaci s vrtným zařízením „Klíčové dírky“ a konečně samotná technologie „Klíčové dírky“.

  Na místě nasazení je manipulačním zařízením umístěna technologie „Klíčové dírky“ na určené místo. Po připojení na hydraulický systém podvozku a přesném zaměření provede vykružení např. asfaltového krytu vozovky o kruhovém průměru 500 mm a speciálními kleštěmi jej odloží. Poté je zásypový materiál odsát sacím bagrem MTS do vlastního zásobníku až pod úroveň potrubí , které je tímto zároveň očištěno. Pomocí technologie „Klíčové dírky“ je proveden patřičný zásah, ať již jde o opravu sítě, napojení nové přípojky, nebo horizontální protlak k témuž účelu. Poté je mikrovýkop zasypán ze zásobníku sacího bagru MTS, zásyp upěchován vlastním zařízením a zpět osazena vykružená asfaltová zátka. Zátka je s podkladem a okolím spojena stavební chemií, která je součástí dodávky. Takto lze tedy rychle, čistě a elegantně pracovat ke spokojenosti investora.

  Více informací o mobilním sacím bagru naleznete ZDE.

  [unitegallery mikrovykopy]