HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. každoročně podpoří několik projektů z oblasti obecně prospěšných, charitativních a sportovních organizací. Cítíme naši společenskou odpovědnost a kromě ekonomických a environmentálních cílů rozvíjíme i tuto činnost. Letos jsme podpořili tyto projekty:

  Kluci Luskačovi

  Již vloni jsme psali o naší pomoci pro kluky Luskačovi. Dvojčata Robík a Patrik jsou předčasně narozená, oba trpí dětskou mozkovou obrnou a potřebují pomoc. Od svého narození v roce 2005, prodělali mnoho operací, cvičení, terapií a rehabilitačních pobytů. To vše, kromě obětavé péče rodičů, stojí nemalé finanční prostředky. A proto se snažíme pomáhat i my.

  Přidáte se také?

  Číslo účtu: 1452907011/3030 Airbank Brno

  Díky obětavé péči obou rodičů jsou hoši stále veselí, plní elánu a zájmu o vše nové.

  Nadace Milana Nového CAPS 66

  Účelem nadace je podpora sportovců a dalších osob, včetně dětí, kteří se ze zdravotních i jiných důvodů ocitli v těžkých a bez cizí pomoci neřešitelných situacích. Činnost nadace zahrnuje zejména poskytování jednorázových finančních podpor, nákup zdravotnického materiálu a vybavení, organizování léčebných, rehabilitačních a rekvalifikačních pobytů, vzájemných setkání, a to vše ve formě systematického dlouhodobého programu. Činnost nadace dále zahrnuje v souladu s účelem nadace zajišťování odborných školení, udělování stipendií pro děti zvlášť těžce postižených sportovců a spolupráci s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a nevládními iniciativami.

   

  SOS dětské vesničky, z.s.

  Cílem SOS dětských vesniček je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny.
  SOS dětské vesničky usilují o to, aby každé dítě mělo pečujícího rodiče nebo náhradní pečující osobu, jež ho povede a bude podporovat v jeho vývoji. Snaží se také o to, aby mohli sourozenci zůstat pohromadě.

   

  PROJEKT ŠANCE

  Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.“

  Toto je motto, okolo kterého se veškerá činnost sdružení točí, a to už od roku 1995, kdy László Sümegh vzal igelitku a šel na ulici klukům a holkám vyrůstajícím bez rodičů pomáhat.

  Jeho klienti se tak dostávají z nelehké životní situace do Domu šance, pracovních a terapeutických dílen a učí se věcem, které jim pomáhají znovu nastartovat jejich život. Učí se pracovní morálce, zodpovědnosti, hledání nového domova ale i nového zaměstnání.

  Podpořte i Vy Projekt Šance a ukažte dětem i mladým lidem, že jejich osud nemusí být zpečetěn a že mají opravdu i druhou ŠANCI!

  Vaše pomoc je velmi jednoduchá.

  Stačí se zaregistrovat a jednou za čtvrt roku obdržíte e-mail s informacemi o aktuálním dění v Projektu Šance, o. s.

  Máte možnost zakoupit si propisky, svíčky nebo malované tašky, které v rámci pracovní terapie vyrábí klienti sdružení v Domě Šance. I když si nic neobjednáte, budete pomáhat, protože e-mail bude obsahovat sponzorovaný odkaz některého z partnerů Projektu Šance – reklamu.

  Sponzoři tak vlastně přispějí na dobrou věc za Vás, a Vaše jednoduché přihlášení může znamenat strašně moc pro konkrétního klienta Projektu Šance, kterému se sdružení snaží pomoci.

  Přihlaste se do systému „Pomahejtemailem.cz“

   

  Český červený kříž

  Společnost Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva, z hlediska vnitrostátního práva je spolkem.

  Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

  Mimo jiné aktivity, vydává Český červený kříž již tradičně velké množství různě zaměřených publikací. Plní tak své poslání šířit znalosti např. první pomoci, péče o zdraví či humanitárních principů.
  Naše podpora směřovala do publikace týkající se první pomoci.

  Více o činnosti Českého červeného kříže na: www.cervenykriz.eu

   

  HC Zastávka

  Klub byl založen 21.8.1998. Klub funguje na amatérské bázi, kde většina hráčů hrála juniorskou soutěž v Rosicích. Po zániku týmu přešli hráči do HC Zastávka. Na fungování klubu se podílí samotní hráči (členskými příspěvky) a díky sponzorským darům je jim umožněno 2x týdně trénovat a hrát mistrovská utkání. Členská základna klubu čítá 78 členů, aktivních hráčů je nyní 23. Většina těchto hráčů jsou studenti vysokých škol. V týmu dostávají prostor hráči, kteří z časových důvodů nemají  šanci hrát vyšší soutěž.

  Týmu HC Zastávka jsme darovali hokejky.

   

  RAFAEL DĚTEM, nadační fond

  byl založen v březnu 2014, jako nezisková organizace.

  Posláním fondu je pomáhat především nemocným a opuštěným dětem. I přes krátkou dobu své působnosti se podařilo věnovat nadační příspěvky například organizaci DEBRA ČR, SOS Vesničkám, jednotlivým dětem na různé rehabilitační pobyty, na zdravotní pomůcky a zařízení. Dětským domovům pomohl fond s nákupem oblečení, se zaplacením lázní, s výstavbou hřiště, s canisterapií a další.

  TO VŠE DÍKY VÁM MILÍ DÁRCI!!! DĚKUJEME VÁM ZA POMOC, díky níž mohou i tyto děti prožít o něco kvalitnější život.

  Takto zní poděkování paní Zuzany Bedrunkové, ředitelky nadačního fondu RAFAEL DĚTEM všem dárcům.

   

  Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou

  Cílem nadace je pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů…)

  Vedení nadace organizuje pořádání společenských akcí především pro děti, účast na dětských soutěžích a oslavách, zajišťuje patronaci nad dětskými skupinovými centry v České  republice.

  Cílů a účelu činnosti je dosahováno prostřednictvím realizace projektu „Nemysli jen na sebe“, projektu „Zdravé zuby“, projektu „Zřízení, vedení centrální půjčovny pomůcek“.

  Více na webových stránkách: www.duhatu.cz

   

  Top Moravia Health s.r.o.

  Specializovaná klinika se zaměřením: prevence kardiovaskulárních a onkologických onemocnění, komplexní vyšetření zdravotního stavu – do 2 hodin a bez čekání. Programy dlouhodobé nadstandardní lékařské péče. Fyzioterapie, lymfomasáže, gastroenterologická ambulance.

   

  Zdravotní klaun, o.p.s.

  Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Tím přispívá ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

  V současné době 86 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti.

  Profesionální zdravotní klauni jsou v současnosti považováni za účinnou součást léčebného procesu.

   

  TJ Tatran Bohunice z.s.

  Tělovýchovná jednota Tatran Bohunice je společenskou organizací se samostatnou registrací u ministerstva vnitra. Sdružuje občany převážně ze sídliště Bohunice a Starý Lískovec, ale mezi jejími členy najdeme i  lidi z jiných části Brna, či Jižní Moravy. Základním cílem Tělovýchovné Jednoty je zajistit pohybovou aktivitu pro občany regionu a proto se snaží spolupracovat i s jinými subjekty, např. s úřadem městské části a školami.