HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Jak vypadá plynařina v praxi aneb obor, který studujete, můžete mít rádi!

  Již 30 let se věnujeme oboru plynárenství, naši odborní pracovníci ať už z řad obchodníků, konstruktérů nebo servisních techniků mají bohaté zkušenosti, které mohou předávat dál. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodli věnovat se i vzdělávání. Plynárenství patří bezesporu mezi obory s dlouhodobou perspektivou. Konkrétní příklady z praxe a možnost nahlédnout do fungující společnosti je to, o co bychom se rádi podělili se studenty.

  V září  jsme u nás přivítali další  studenty, tentokrát ze  Střední školy řemesel, Frýdek-Místek, se zaměřením na studijní obor instalatér. Na exkurzi  k nám zavítalo 20 studentů, kterým jsme umožnili nahlédnout do  historie i do reálného chodu  společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. v sídle naší společnosti v Popůvkách.  Studenti měli možnost shlédnout celý areál a seznámit se s historií a portfoliem naší společnosti. Ve školící místnosti pak mohli vidět ukázky plynárenských zařízení s regulační technikou nainstalovanou ve funkčních regulačních řadách.

  Pavel Novák, který patří mezi špičku našeho servisního týmu, obohatil svoji přednášku konkrétními  případy, se kterými se setkávají servisní technici  u našich zákazníků a diskutoval s nimi  technické  problémy, které  nejčastěji na regulačních zařízeních  řeší.  Studenti  se seznámili s nejčastěji používanými regulátory, s jejich  instalací, nastavením a následnou kontrolou. Naši servisní technici v průběhu roku provedou až 1000 servisních kontrol a zásahů.

  Potěšilo nás, že v dotaznících na konci školení ohodnotili studenti  exkurzi pozitivním lajkem ?, tedy  jedničkou. Dobrý dojem na nás také udělal fakt, že většina studentů vidí v oboru plynárenství svoji budoucnost a  mají zájem se mu věnovat. Přesně toto je jeden z důvodů, proč považujeme tyto exkurze za důležité. Chceme studentům ukázat, že tento obor  je smysluplný a  že  kromě zemního plynu, který se těží, jsou dnes již i nové technologie, které zpracovávají například bioplyn. Nahlédnutí do těchto technologií umožnil studentům z Frýdku-Místku kolega  Sobočík. Kromě našeho dalšího zaměření na vodárenství představil také kompletní řešení úpravy bioplynu na biometan a jeho následné využití. Více na www.hutiragreen.cz a www.hutiravision.com

  Na konci exkurze jsme pak třem studentům za správné odpovědi v krátkém kvízu předali drobný dárek –  USB disk. Ani ostatní studenti ale nepřišli zkrátka. Pro účely obohacení výuky jsme předali Vedoucímu  učiteli odborného výcviku, panu Pryčkovi, několik svazků odborné publikace „Technické zařízení v budovách“ a také jsme školu vybavili několika typy regulátorů, které budou moci studenti používat při praktické výuce.

  Rádi připravíme obdobnou exkurzi i pro Vaši školu. Svůj požadavek zašlete na: marketing@hutira.cz

  Zde je dopis, který nám zaslal ředitel Střední školy řemesel pan Mgr. Petr Solich