HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
  • Hutira
    Menu

    Naše doba vytváří potřebu zasíťování obydlených částí měst, například optickými kabely pro kvalitnější přenosy dat. Často je nutností provádět tyto pokládky i pod komunikace. K minimalizaci škod a potřebných oprav poslouží opět mobilní sací bagry MTS, tentokrát s přídavným zařízením, nesoucím zpravidla talířovou frézu šíře záběru 100 – 200 mm. Ta je svým rozměrem dostatečná k provedení potřebné rýhy. Aplikace přímo na mobilním sacím bagru MTS je výhodná tím, že pojezdem se vytváří potřebná rýha a zároveň je vyfrézovaný materiál bezprašně a bez odpadávání do okolí rýhy, nebo na její dno odsáván. Eventualitou je spojení sacího bagru se samojízdnou frézou do technologického celku.

    Závěrem tedy lze konstatovat, že stejně, jako je moderní a rychlá naše doba, pak musí být k provádění různých prací i moderní a rychlí pomocníci, jako jsou mobilní sací bagry MTS!