HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Dozorový audit systému managementu kvality a EMS 2015

  Ve dnech 21.- 22.7.2015 byl ve společnosti HUTIRA-BRNO, s.r.o. proveden dozorový audit „Systému managementu kvality a EMS“ dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

  Dozorový audit potvrdil shodu managementu s uvedenými normativy a prověřil plnění normativních i zákonných požadavků v rámci celé společnosti.

  V rámci auditu nebyla nalezena žádná hlavní ani vedlejší odchylka, za což patří poděkování všem zaměstnancům společnosti.

  Závěr auditu je pro nás potvrzením, že  uvedené systémy a metodiky aplikujeme nejenom v souladu s požadavky normativů, ale především s požadavky a přáním našich zákazníků

  V procesu optimalizace a neustálého zlepšování obou systému a jejich dopadu na společnost a naše zákazníky budeme i nadále pracovat.