HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  HUTIRA – BRNO, s.r.o. realizovala výstavbu CNG stanice v Troubsku u Brna

  Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném firmou E. ON Energie a.s na stavbu nové CNG stanice v areálu čerpací stanice D-OIL v Troubsku u Brna. Stavba proběhla v měsících červenec až srpen 2016 a byla zkolaudována a uvedena do provozu 13. 10. 2016.

  Stanice má výkon 140 m3 za hodinu a je vybavena oboustranným výdejním stojanem pro tankování jak pro osobní auta, dodávky, tak i pro velká vozidla, např. autobusy.

  CNG stanici v Troubsku u Brna naleznete ZDE.

  Stavba CNG stanice se skládá z jednotlivých objektů a ty jsou děleny na:

  –          VTL plynovodní přípojku DN 100

  –          VTL ReSo 400/1/1-440 včetně měření plynu na STL straně s rotačním plynoměrem

  –          Technologické zařízení CNG – technologický kontejner typ BAUER CFS23.10-38-ECO s výstupním tlakem pro plnicí stojany 290 barů

  –          VVTL potrubí mezi CNG stanicí a výdejním stojanem 2x (3x10x1,2)

  –          Zásobování elektrickou energií 3x80A

  –          Technologickou elektroinstalaci mezi CNG kontejnerem a výdejním stojanem

  –          Uzemnění pro CNG stanici

  –          Zpevněné plochy a komunikace

  Zemní plyn je jednoznačně nejekologičtější fosilní palivo. V porovnání s elektromobily, kde výroba zejména baterií a jejich likvidace velmi zatěžuje životní prostředí a stejně tak i výroba elektrické energie, která je v ČR bohužel i nadále primárně vyráběna z uhlí (v roce 2015 byl podíl výroby el. Energie z hnědého uhlí 42,15% a z černého uhlí 6,31%).

  Automobily na CNG jsou zatíženy nulovou silniční daní a samotné CNG je zatíženo minimální spotřební daní. I to je jeden z důvodů, proč stále více spotřebitelů přechází na CNG. Za poslední dva roky stoupl počet CNG čerpacích stanic téměř o 65% a počet automobilů na CNG o 87%.

  Světové automobilky nabízejí více než 180 sériově vyráběných modelů různých typů CNG aut. K nejvýznamnějším v Evropě patří tuzemský výrobce ŠKODA AUTO, Volkswagen, Fiat, Seat, Mercedes Benz, Opel, Ford, Iveco, Citroen a Renault. Rozdíl v pořizovací ceně naftové verze automobilu a CNG verze je téměř nulový.

  Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. také využila blízkosti nově vybudované CNG stanice a rozšířila vozový park o sedm nových vozidel Volkswagen Golf na pohon CNG. Tento krok přinese výrazné snížení nákladů na provoz části našeho vozového parku, ale zejména se tímto snažíme přispět k ochraně životního prostředí. Z těchto důvodů hodláme jít cestou CNG i nadále. V případě zájmu o bližší informace a zkušenosti z provozu jsme Vám plně k dispozici.

  Hlavní výhody CNG:

  –          CNG automobily vykazují snížení hladiny hluku o 10 – 15 dB.

  –          Výhodou je i lepší startování za nízkých teplot.

  –          Výhodou CNG jsou nižší provozní náklady a výrazná úspora za pohonné hmoty, až o 50%.

  –          CNG je zatíženo minimální spotřební daní.

  –          CNG vozidla jsou zatížena NULOVOU silniční daní.

  –          Zvýšená provozní bezpečnost (Zápalná teplota CNG je dvojnásobná oproti benzínu).

  –          CNG není JEDOVATÝ.

  –          CNG z auta nelze zcizit.

  –          Nejekologičtější fosilní palivo.