HUTIRA – PLYN
plyn@hutira.cz
+420 541 212 144
 • Hutira
  Menu

  Od 1.6.2015 rozšířil řady zaměstnanců společnosti HUTIRA – BRNO, s.r.o. specialista pro vodárenství, balneotechniku a ČOV pan Ing. František Svoboda, CSc. Pan Svoboda se může pochlubit  více jak 30-ti lety zkušeností v oblasti vodárenských staveb.

  Svoji profesní činnost začínal jako projektant (Hutní projekt), dále pracoval na přípravě zakázek a vedení staveb (BRNOINVESTA), 12 let vyučoval na VUT – FAST (výuka a vedení cvičení a komplexních projektů oboru balneotechnika, čerpací stanice, inženýrské sítě, stokování, vodárenství), 5 let pracoval jako ředitel divize AQUA (IMOS Brno) a od roku 2001 se věnuje projekční a inženýrské činnosti jako OSVČ.

  Jeho zaměření a specializace jsou: balneotechnika, vodárenství, vodní stavby, čerpací stanice, inženýrské sítě, dezinfekce a oxidace vody a hydraulické procesy při úpravě vody.

  Podílel se na sestavení výrobních programů pro výrobce technologického zařízení pro úpravu a čištění vody. Mezi významnější projekty patří:

  SIGMA Olomouc – čiřiče, filtry, samočistící česle, balené čerpací stanice, lamelové   ukazováky, sedimentační procesy v omezeném prostoru
  IMOVA Sabinov – úpravna vody, čiřiče, filtry, balené ČOV, balené úpravny vody, úpravny vody pro průmyslové užití, čistění zaolejovaných vod
  INGSTAV Brno GŘ – prefabrikace vodního hospodářství ČOV – dosazovací nádrže, aktivační nádrže, vyhnívací komory, ORL
                                   – prefabrikace vodního hospodářství – vodárenství – vodojemy, filtry, čiřiče

  Je autorem mnoha článků do časopisů: Stavební výzkum, Vodní hospodářství, Bazény a sauny (celkem 160 článků do časopisů a konferencí s mezinárodní účastí).

  Výčet studií, projektů a následně realizací, na nichž pan Svoboda pracoval, je opravdu široký.

  V rámci jeho vědecké činnosti lze uvést:
  Výzkum a vývoj zařízení a technologií pro úpravu vody a čištění vody
  Matematické modelování šíření znečištění ve vodních tocích a nádržích

  Přejeme panu Ing. Svobodovi, aby cesta na palubě lodi HUTIRA – BRNO, s.r.o. mu poskytla možnost uplatnit své znalosti a schopnosti, což bude zajisté přínosem i pro naši společnost.  Věříme, že s jeho pomocí bude moci naše firma již brzy užívat slogan „HUTIRA – čistá voda“.